არ ველი აგურის მუშაობს პარკის რუკა
რუკა არ ველი აგურის მუშაობს პარკი