არ ველი აგურის მუშაობს რუკაზე
რუკა არ ველი აგურის მუშაობს