უნივერსიტეტის ტორონტოში, კანადა რუკა
რუკა უნივერსიტეტის ტორონტოში, კანადა